top of page
DSC_5993.jpg

TJÄNSTER

Projektstyrning Syd erbjuder en omfattande uppsättning tjänster för att stödja organisationer genom hela projektets livscykel, från planering och genomförande till övervakning och utvärdering. Målet är att hjälpa våra kunder att uppnå sina projektmål på ett effektivt och framgångsrikt sätt.

Byggledning

Byggledarens främsta uppgift är att bevaka uppdragsgivarens intressen genom att följa avtalet i entreprenadkontraktet. Effektiv projektledning på byggarbetsplatsen sparar tid och ser till att arbetet i byggprojektet fungerar smidigt.

Besiktning

Som företag kan ni ha behov av att anlita en besiktningsman vid en rad olika tillfällen. Syftet med en besiktning är att fastställa att utfört eller pågående arbete uppfyller och är i enlighet med de fordringar som anges i kontraktet.

Kontrollansvarig

För byggprojekt med krav på lov eller anmälan fordras en kontrollansvarig enligt PBL, Plan- och bygglagen. Den kontrollansvarige ska styrka sin kompetens genom ett certifikat utfärdat enligt Boverkets föreskrifter.

Drönarflygning

Drönar flygningar kan utföras för att exempelvis inspektera tak på stora lagerbyggnader eller svårtillgängliga tak/fasader högt upp på byggnader.

Projektledning

Vi är byggherrens ”förlängda arm”. Våra projektledare arbetar i samråd med byggherren och hjälper Er att genomföra projektet enligt fastställda kvalitets-, tids- och kostnadsramar.

Fastighetsförädling

Vare sig det gäller ett hus eller en fastighet så bär det på en historia, detta ska tas tillvara på. Vi kan hjälpa dig i processen med allt från design, renovering till ombyggnation av både hus och lägenheter. Vi erbjuder en komplett helhetslösning, och har ett stort nätverk av samarbetspartners.

Underhållsplanering

En fastighet kräver underhåll. Alla större åtgärder måste planeras väl, både tidsmässigt och ekonomiskt. Med en bra underhållsplan får du total kontroll på såväl underhållskostnaderna som på husets skick, detta är oerhört viktigt och detta kan vi hjälpa er med.

Kontakta oss här

Tack för ditt email!

AdobeStock_317026351_edited_edited.jpg
DJI_0268.JPG

Name, Title

"I'm a testimonial. Click to edit me and add text that says something nice about you and your services. Let your customers review you and tell their friends how great you are."
bottom of page