top of page
Projektstyrning_logga_symbol_vit_edited_edited_edited.png

VI ÄR  MED ER IGENOM
HELA  PROJEKTET
Från idé till inflyttning

Vi är en erfaren aktör med långvarig branschkunskap!

DSC_5916.jpg
ABOUT

OM OSS

Hos Projektstyrning Syd AB finner ni en gedigen kunskap, bred erfarenhet och en klar förståelse för branschen. Vi erbjuder tjänster inom projektledning, byggledning, entreprenadbesiktning och kontrollansvarig KA. Vi utför även statusbesiktningar, underhållsplanering och har stor erfarenhet inom ROT-projekt. Vi på Projektstyrning Syd AB anser att det är viktigt att ligga i framkanten och följa med i utvecklingen, detta säkerställer vi genom att kontinuerligt hålla oss uppdaterade om vad som händer på marknaden, såväl som genom löpande certifiering/diplomering. Allt för att möta framtidens krav och tillgodose våra uppdragsgivare.

Vårt arbete omfattar hela byggprojektet, från detaljplaner till färdigställande, i nära samarbete med beställaren. Vårt mål är att på ett strukturerat och kostnadseffektivt sätt uppfylla kundens mål och förväntningar, detta sker genom att vi ser till att budget hålls och att projektet flyter på samt håller rätt kvalitet. Vår ambition är att uppfylla Era förväntningar, visioner och därmed skapa förtroende samt långsiktiga samarbeten.

SERVICES

TJÄNSTER

DSC_5987.jpg

BYGGLEDNING

Byggledarens främsta uppgift är att bevaka uppdragsgivarens intressen genom att följa avtalet i entreprenadkontraktet. Effektiv projektledning på byggarbetsplatsen sparar tid och ser till att arbetet i byggprojektet fungerar smidigt.

At the construction site

PROJEKTLEDNING

Vi är byggherrens ”förlängda arm”. Våra projektledare arbetar i samråd med byggherren och hjälper Er att genomföra projektet enligt fastställda kvalitets-, tids- och kostnadsramar.

DSC_5936.jpg

BESIKTNING

Som företag kan ni ha behov av att anlita en besiktningsman vid en rad olika tillfällen. Syftet med en besiktning är att fastställa att utfört eller pågående arbete uppfyller och är i enlighet med de fordringar som anges i kontraktet.

Brf Valby 1.JPG

FASTIGHETSFÖRÄDLING

Vare sig det gäller ett hus eller en fastighet så bär det på en historia, detta ska tas tillvara på. Vi kan hjälpa dig i processen med allt från design, renovering till ombyggnation av både hus och lägenheter. Vi erbjuder en komplett helhetslösning, och har ett stort nätverk av samarbetspartners.

DSC_5993.jpg

KONTROLLANSVARIG

För byggprojekt med krav på lov eller anmälan fordras en kontrollansvarig enligt PBL, Plan- och bygglagen. Den kontrollansvarige ska styrka sin kompetens genom ett certifikat utfärdat enligt Boverkets föreskrifter.

DSC_5166.jpg

UNDERHÅLLSPLANERING

En fastighet kräver underhåll. Alla större åtgärder måste planeras väl, både tidsmässigt och ekonomiskt. Med en bra underhållsplan får du total kontroll på såväl underhållskostnaderna som på husets skick, detta är oerhört viktigt och detta kan vi hjälpa er med.

VÅRA LOKALER

Ni hittar oss på

Gustav Adolfs Torg 47 i Malmö

IMG_9777.JPG
bottom of page